• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Najwyższej wartości użytkowej towar pakowniczy, dla hurtowni i klientów prywatnych

Regulacja prawna zmienia się w pewnym sensie cały czas – dziś wiemy, w jaki sposób to wygląda, a jakim sposobem sprawy oraz spory prawne wyglądały wcześniej? Kiedyś proces wprowadzał się skargą powoda oznaczaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to formalne wezwanie na sprawę do sądu przez komornika z laską sędziego. Odmiany uprzywilejowane pozwalały na pozwy z pieczęcią bądź pierścieniem władcy, pozew pisemny opatrzony pieczątką książęcą, który w XV stał się obligatoryjny. W XIV wieku pozew wręczał woźny w asyście świadków zachowując dla siebie kopię pozwu i dokonując wpisu do ksiąg grodzkich. Proces zamykało powszechne ogłoszenie wyroku. Wyrok z początku był jedynie ustny, w XIII w. na koszt strony oraz jej żądanie wydawano go w odmianie pisemnej potwierdzając go pieczęcią księcia i asesorów. W XIV w. wyrok zaczęto wpisywać do ksiąg, a stron internetowym wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dzisiaj wygląda to inaczej, co weryfikuje ANCHOR. Formami wyroku prawomocnego była klauzula którą sąd zobowiązywał przegrywającego do wieczystego milczenia lub zakład w określonej sumie ustanowiony przez monarchę za ponowne wszczęcie sprawy. Proces i jego długość była zależna od winy, co zresztą pracuje w dalszym ciągu.

1. Przejdź dalej

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.